موفقیت در رهبری و مدیریت با متد E6 - برندون بورچارد

موفقیت در رهبری و مدیریت با متد E6 – برندون بورچارد

سال ۲۰۰۱، آن زمان که برندون بورچارد کتابی با عنوان «راهنمای رهبری دانشجویی» را چاپ کرد، فکرش را هم نمی کرد، که در حدی به موفقیت و شهرت برسد که در بیش از ۴۰ مدرسه برتر دنیا تدریس شود. بورچارد…

مدیرت مالی زندگی با قانون ۵۰-۳۰-۲۰

به نظر شما قانون ۵۰-۳۰-۲۰ چیست؟ اگه در مورد این قانون چیزی نشنیده اید باید بدانید که این یک دستورالعمل پایه ای اقتصادی و مالی است که برای مدیریت بهتر زندگی مالی تقریبا هر کسی کاربرد دارد. در قانون ۵۰-۳۰-۲۰…