چگونه با انجام کارهای روتین و روزمره بهره وری را افزایش دهیم؟

چشمانت را ببند عکس استیو جابز را تجسم کن. یقه اسکی مشکی ؟ شلوار جین؟ کفش ورزشی؟ جابز لباس خود را هم برای ترویج و تبلیغ برند شخصی خود و هم برای برند اپل طراحی کرد. اما، کار او یک…