آیا شکست برای بروز خلاقیت ضروری است؟

آیا شکست برای بروز خلاقیت ضروری است؟

دشمن بزرگ حقیقت، اغلب دروغ (حساب شده، فریبنده و متقلب) نیست؛ بلکه اسطوره (ماندگار، متقاعد کننده و غیر واقعی) است. اغلب ما تمایل به کلیشه های اجداد خود داریم. ما همه حقایق را در معرض مجموعه ای از تفسیرهای پیش…

حقیقتی پنهان در مورد خلاقیت که باید بدانید

مقالات بسیار خوبی در موضوعات مختلف؛ آن هم در سرتاسر جهان ایجاد شده‌اند که به سادگی تهیه نشده و همواره کسانی بوده‌اند که با ذهنیت باز و تلاش‌های خلاقانه توانسته‌اند آن‌ها را خلق کرده و در اختیار همگان قرار دهند.…