خانه برچسب ها مدیریت منابع انسانی

برچسب: مدیریت منابع انسانی

چگونه افراد را استخدام کنیم؟

اگر در ابتدای راه شروع یک کسب و کار باشید، ایجاد و شکل دهی تیم و گروه اصلی، یکی از مهم ترین و حساس...

با انجام این ۵ کار محیط کار شادتر و بهتری ایجاد...

محل کار، به اندازه شغل مورد نظر شما مهم است. مهم نیست که هر کس چقدر شغل خود را دوست دارد، اگر محیط کار...

کلید موفقیت کارآفرینان اجتماعی چیست؟

خود مراقبتی(Self-Care)، کلید موفقیت کارآفرینان اجتماعی خستگی و فرسودگی برای همه  کارآفرینان وجود دارد؛ اما برای کارآفرینان اجتماعی که برای بهبود زندگی دیگران از طریق...

ساده ترین راه جذب افراد در کسب و کار چیست؟

از هر موقعیتی برای تشکر کردن استفاده کنید. عبارت ساده «متشکرم» یکی از بهترین آداب رفتاری برای جذب افراد در کسب و کار است. من در...